Witamy Państwa na stronie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rozogach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony oraz skorzystania z zasobów naszej biblioteki - księgozbiór biblioteki wraz z filiami  liczy obecnie 37293 woluminów. W 2011r. zarejestrowano 904 czytelników, liczba czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 16,03, wypożyczono na zewnątrz 12890 książek, a 256 na miejscu. Bibliotekę odwiedziło 17662 użytkowników. Filia Biblioteczna w Klonie znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków. W 2011r. GBP zakwalifikowała się  jako biblioteka wiodąca do udziału w II Rundzie PRB, partnerami są: GBP w Dźwierzutach, MBP w Piszu i MBP w Lubawie. W ramach tego programu wszystkie filie otrzymały nowoczesny sprzęt: po 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne i cyfrowy aparat fotograficzny, a biblioteka w Rozogach: laptop, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, projektor z ekranem i cyfrowy aparat fotograficzny. W ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w woj. warmińsko-mazurskim filie otrzymały po jednym komputerze i urządzeniu wielofunkcyjnym, a na budynku biblioteki w Rozogach zamontowano infomat. Biblioteka otrzymała m.in. dyplom uznania za osiągnięcia we współzawodnictwie o najlepszą bibliotekę w gminie, odznakę „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”, nagrodę specjalną za szerzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży , wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa na pograniczu mazursko – kurpiowskim”. Oprócz swojej działalności statutowej biblioteka prowadzi wiele innych działań kulturalnych i edukacyjnych. Stałymi  formami popularyzacji czytelnictwa realizowane przez biblioteki Gminy Rozogi to: XXIV Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”, XXIX Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”, lekcje regionalne – m.in. „Doroczne zwyczaje i obrzędy”, „sztuka wykonywania kwiatów z bibuły”,  „Tradycyjne wycinanki  ludowe  w Puszczy Zielonej”, „Tradycje palmy kurpiowskiej”,  „tradycyjne pieśni w Puszczy Zielonej”. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, szkołami, przedszkolami oraz wieloma instytucjami z terenu gminy.  Jest miejscem udzielania informacji lokalnej i regionalnej, posiada wydzielony księgozbiór regionalny (Mazowiana oraz Warmia i Mazury), ekologiczny, Unia Europejska.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

212380
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
333
213
1580
7702
6755
212380

Your IP: 34.203.28.212
2019-02-23 18:08