Organizatorzy :
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WIKTORA GOMULICKIEGO W OSTROŁĘCE
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK i KSIĄŻKI W OSTROŁĘCE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI
CELEM KONKURSU jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji oraz promocja talentów literackich wśród nieprofesjonalistów.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Do udziału w Konkursie zapraszamy również rodaków zamieszkałych za granicą, szczególnie tych, którzy podtrzymują, pielęgnują i rozwijają polskość i jej kulturę.
2. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16 - 35 lat - twórców nieprofesjonalnych.
3. Tematyka wierszy jest dowolna, choć mile widziane będą wiersze dotyczące regionu ostrołęckiego.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w maszynopisie (lub czytelnym rękopisie) zestawu 3 wierszy (w czterech egzemplarzach na papierze w formacie A4) dotychczas niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach ogólnopolskich.
5. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy.
6. Wiersze należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło (pseudonim, a nie w formie graficznej), imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon ewentualnie e-mail.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs utworów oraz zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych tekstów bez honorariów, jak również udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autora.
8. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 lipca 2013 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka
z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego".
9. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów. W jego skład wejdą literaci i krytycy literatury.
10. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w drugiej połowie września br., o jego terminie powiadomimy osoby nominowane do nagród odrębnym pismem. Lista osób nominowanych zostanie również ogłoszona w Internecie (wtym www.mbpostroleka.pl) oraz w mediach po 15 września 2013 r.
11. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu podsumowania Konkursu. W przeciwnym razie zostanie ona przeznaczona na rzecz innych konkursów.
12. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
13. Bliższe informacje nt. KONKURSU pod nr tel. (29) 764-21-51 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.