Organizator :

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA   im. WOJCIECHA WOŹNIAKA  w  KADZIDLE

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie w maszynopisie lub czytelnym rękopisie minimum 1 wiersza, ale nie więcej niż 3 w dwóch egzemplarzach na arkuszach formatu A4. Każdy utwór wierszowany powinien być opatrzony w informacje o autorze :

imię i nazwisko uczestnika, klasa, wiek, szkoła,
imię i nazwisko opiekuna.

Tematyka utworów jest dowolna. Jednakże premiowane będą utwory związane tematycznie z Ziemią Kurpiowską.

Wiersze należy składać w najbliższej Gminnej Bibliotece Publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem « swojej » Filii Bibliotecznej - do dnia 30 września 2013 r.

Gminne Biblioteki Publiczne przesyłają utwory do dnia 4 października 2013 r.
na adres :

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 ul. Kościuszki 17, 07 – 420 Kadzidło
tel. (29) 761-81-50     e-mail: 
bibl.kadzidłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizator nie zwraca utworów nadesłanych na Konkurs oraz zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych tekstów, jak również publiczne ich udostępnianie bez ubiegania się o zgodę autora.

 

Najciekawsze próby literackie zostaną nagrodzone na imprezie finałowej, która odbędzie się 26 listopada br. w Kadzidle.   

 

Zwycięzcy poszczególnych Konkursów otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe. Komisje konkursowe na eliminacjach finałowych powołuje Zarząd SBP
w porozumieniu z organizatorem poszczególnych Konkursów.

 

Komisje Konkursowe na eliminacjach gminnych powołuje Dyrektor MGBP / GBP.

 

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają poszczególne
komisje konkursowe.

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.