Organizator:

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

   gminny do 24 maja 2013 r.

   międzygminny (finałowy) – 11 czerwca 2013 r.

W Konkursie uczestniczą indywidualni recytatorzy, prezentując 1 wiersz o Ziemi Kurpiowskiej lub 1 gadkę kurpiowską.

Czas prezentacji do 3 minut.

Kryteria oceny :

  • dobór repertuaru
  • wartości artystyczne
  • kultura słowa
  • ogólny wyraz artystyczny
    W przypadku gadki kurpiowskiej Komisja ocenia dodatkowo poprawność języka gwarowego.

Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca, zobowiązani są zaprezentować nowe utwory.

Uczestnicy oceniani będą w dwóch grupach wiekowych: uczniowie kl. I-III i kl. IV-VI.

Eliminacje finałowe odbędą się w MGBP w Myszyńcu w dniu 11 czerwca br.

W eliminacjach finałowych uczestniczy 4 osoby z każdej gminy, a z miasta i gminy Myszyniec – 5 osób (w tym co najmniej 2 – 3 recytatorów).

Uczestników na eliminacje finałowe zgłaszają poszczególne GBP do dnia 27 maja br. na adres :

 

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Ks. W. Skierkowskiego

Pl. Wolności

07 - 430  M y s z y n i e c

tel. (29) 772-16-77   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


>>> KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW RECYTATORSKICH <<<


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.