Informacje          Aktualności            Historia

 

 

  Biblioteka w Klonie była jedną z pierwszych Bibliotek Polskich na Mazurach (obok Szczytna i Suchorowca). Została założona w 1884 r. przez Towarzystwo Czytelni Ludowych w ramach akcji antygermanizacyjnej. Księgozbiór biblioteki był ruchomy (wypożyczany głównie z Towarzystwa Czytelni Ludowych). Na księgozbiór składały się książki dla dzieci, literatura piękna dla dorosłych oraz literatura popularno - naukowa. Były to głównie utwory A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, M. Konopnickiej itp. Z literatury popularno - naukowej przeważały książki z historii Polski.

    Głównym zadaniem bibliotek polskich było dostarczenie dobrej, wartościowej książki polskiej polskim czytelnikom. Na polskiej książce dzieci uczyły się czytać po polsku. Książka miała uchronić od zapomnienia mowę ojczystą. Polskie książki uczyły mieszkańców historii naszego narodu. Według zachowanych sprawozdań w drugiej połowie XIX w. Biblioteka w Klonie liczyła przeciętnie w roku od 200 do 300 woluminów. Rocznie biblioteka rejestrowała 60 - 80 czytelników (w tym 50% dzieci).

    Biblioteka prowadziła nieprzewanie swoją działaność do 1914 r., tj. do wybuchu I wojny światowej. Ponownie została powołana w 1919 r. i działała aż do sierpnia 1938 r. Prowadził ją wówczas Alfons Kaliszewski - malarz z Klonu. W 1933 r. władze hitlerowskie wydały zakaz działania polskich bibliotek. Pomimo ciągłych rewizji i różnorodnych akcji prześladowczych ze strony gestapo Kaliszewskiemu i innym Polakom z Klonu udało się utrzymać bibliotekę do sierpnia 1938 r. Cały księgozbiór został wówczas spalony, a bibliotekarz aresztowany. Dalesze jego losy są niznane.

    Biblioteka Publiczna w Klonie powstałą w 1955 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. W 1972 r. została zlikwidowana Gromada Klon i włączona do Gminy Rozogi. Biblioteka została przemianowana na Filię Biblioteki Gminnej w Rozogach i jest ną do obecnej chwili.

Pierwszymi bibliotekarzami po wolnie byli: 1955 - 1959 - Wanda Błaszczak, XII.1959 - III.1960 - Eugenia Turska, IV.1960 - koniec 1961 - Czesława Olbryś, 1962 - 1964 - Eugenia Turska, 1965 - IV.1972 - Stefania Zapadka. Od maja 1972 r. do 2006 r. kierownikiem Filii Bibliotecznej w Klonie była Stanisłąwa Kozikowska. W ciągu ponad 30-letniej pracy Pania Stanisława Kozikowska otrzymała wiele nagród, m.in. odznaki: Zasłużony Działacz Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi, medal Za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego. Oprócz pracy bibliotekarskiej pełniła dużo funkcji społecznych: randa w Radzie Gminy przez 3 kadencje, ławnik w Sądzie Wojewódzkim w Ostrołęce.

Obecnie rolę kierownika Filii pełni Elżbieta Mróz.

Na początku biblioteka mieściła się w jednym, ciasnym i ciemnym pomieszczeniu (30 m²) od podwórka razem ze sklepem GS-u. Były tam złe warunki, wiosną woda płynąca z góry wlewała się do środka. Przez kilka lat starano się przenieść bibliotekęw 2 różne miejsca, wyremontowano nawet lokale, wstawiono regały, ale nie udało się, ponieważ wprowadzili się dzicy lokatorzy.

W 1983 r. bibliotekę przeniesiono do budynku zabytkowego, w którym znajduje się do dziś. Zwiększyła się powierzchnia w niewielkim stopniu (45 m²)

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.