Informacje          Aktualności            Historia

 

 


2018


Wycieczka do Olsztyna

Wycieczka do "Farmy iluzji"

Biwak dla dzieci

Warsztaty modelarskie

Noc w bibliotece

Dzień Dziecka

Wycieczka do Warszawy

Kółko Graniaste – „MODA 2018”

Kółko Graniaste - Nowe życie ubrań

Kółko Graniaste - Dress Code

Kółko Graniaste - style w modzie

Ferie - Walentynki

Ferie - warsztaty robienia świec

Ferie - Warsztaty robienie mydełek

Ferie - wycieczka do Olsztyna

Dzień Babci i Dziadka


2017


Mikołajki

Kółko Graniaste - zadanie niespodzianka

Kółko Graniaste - ozdoby z masy porcelanowej

Kółko Graniaste - kartki bożonarodzeniowe

Kółko Graniaste - Jasełka

Zajęcia bożonarodzeniowe - bombki

Wycieczka do Warszawy

Warsztaty literackie pn. Baśnie Rozowskie

Kółko Graniaste - w świecie filmu

Urodziny "Klonowskich urwisów"

Rejs statkiem

Mistrzostwa Świata INDIACA

Warsztaty z rytmiki

Wycieczka do Olsztyna

Wizyta kl.II

Pasowanie na czytelnika

Tydzień czytania dzieciom

Odjazdowy Bibliotekarz w Klonie

Dzień dziecka

Palma wielkanocna

Zajęcia wielkanocne - Mazurki wielkanocne

Zajęcia wielkanocne - Pompony

Zajęcia wielkanocne - Masa solna

Zajęcia wielkanocne - Jajka wielkanocne

Zajęcia wielkanocne - Kartki świąteczne

Warsztaty kaletnicze

Wycieczka do kina

Choinka


2016


 

Dyskoteka dla dzieci

Zajęcia

Zajęcia Taneczne

Tydzień Bibliotek

Zwyczaje wielkanocne

Wizyta III klasy

Dzień bezpiecznego Internetu 

Ferie dla dzieci

 

 


2015


Andrzejki 2015

Wakacje 2015

Uroczyste Pasowanie na Czytelnika

Wizyta Przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Klonie

Kółko Graniaste

Cała Polska Czyta Dzieciom

Dzień Dziecka 

Dzień bezpiecznego internetu


 2014


 Projekt "Zakup nowości dla bibliotek"


kartka wielkanocna 2019 

 

   

 godzinyWielkanoc01

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.