Biblioteka w Farynach była współorganizatorem półkolonii zimowych. W ciągu dwóch tygodni ferii zimowych  27.01. - 7.02.2014r  zaplanowano wiele ciekawych zajęć artystycznych i sportowych.
    Uczestnicy odwiedzili kilka starszych mieszkanek Faryn, które chętnie opowiadały dzieciom o przeszłości, pokazały stare fotografie wzbudzając duże zainteresowanie wśród dzieci. Po powrocie na zajęcia uczestnicy podzielili się z uczestnikami ciekawostkami zasłyszanymi podczas wizyty.
    Godziny głośnego czytania organizowane o stałej godzinie, otwarte dla wszystkich chętnych, na początku wzbudzały w uczestnikach mieszane uczucia. Jednakże z biegiem czasu okazało się, iż większość starszych uczestników chętnie czytało wybrane przez siebie historie. Niektóre z nich wykorzystały do przygotowania przedstawienia. Dzieci czytały chętnie także dlatego, iż przychodzili na te spotkania członkowie ich rodzin  a także członkowie Klubu Seniora.
    Panie z Klubu Seniora uczyły dzieci trudnej sztuki dziergania na drutach. Mimo trudności  dzieci wytrwale robiły dla siebie opaski na włosy. W dniu zakończenia zajęć wszystkie dzieci miały już opaski gotowe.
    Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne i teatralne. Dzieci postanowiły je połączyć i przygotowały przedstawienie z bohaterami z papieru.  
    W planie było spotkanie z leśniczym i wyprawa do lasu. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Spychowo ich pracownica U. Dyl – Nadolna przeprowadziła zajęcia terenowe – czytanie map leśnych oraz orientacja w terenie. Nawet najmłodsi uczestnicy chętnie poszukiwali punktów orientacyjnych i uczyli się posługiwania kompasem, tym bardziej, iż od ich umiejętności zależało odszukanie w terenie punktu, w którym czekało na nich ognisko i kiełbaski do upieczenia. Z zadania dzieci wywiązały się na piątkę.
    Zorganizowano dwie wycieczki autokarowe:
29 stycznia - w Szczytnie dzieci bawiły się na lodowisku oraz zwiedziły schronisko dla zwierząt, gdzie przekonały się jak wiele jest niechcianych zwierząt, w jakich żyją warunkach. 5 lutego – w Czarni uczestnicy zwiedzili Muzeum Brata Zenona Żebrowskiego – misjonarza od początku lat trzydziestych do końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku  pracującego w Japonii. Następnie wzięły udział w zajęciach integracyjnych z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Pod okiem instruktorek z Ośrodka uczestnicy wykonywali serduszko z drutu i papieru, poznając nową technikę – papieroplastykę. Uczestnicy ferii chętnie współpracowali z  uczniami Ośrodka, pomagali sobie w pracy, prowadzili rozmowy. Na zakończenie wycieczki dzieci uczestniczyły w warsztatach kuchni regionalnej – uczyły się przyrządzać fafernuchy – tradycyjne danie kuchni kurpiowskiej.
     Plan zajęć wzbogacony  został o warsztaty z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz pokazy sprzętu strażackiego. Obie formy zajęć cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród dzieci. Z zapałem uczyły się i powtarzały już zdobytą wiedzę na temat pierwszej pomocy, uczyły się odgrywając scenki, ćwicząc na manekinie resuscytację oddechowo – krążeniową, bandażowały siebie nawzajem. W warsztatach brali udział także zainteresowani tematem – młodzież i dorośli.
 Zachowania podczas wypadku w warunkach terenowych dzieci uczyły się podczas zajęć terenowych – na wyprawie do lasu.

 

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.