SPRAWOZDANIE Z WYPOCZYNKU ZIMOWEGO
„FERIE Z BIBLIOTEKĄ” 2016

       W Bibliotece publicznej w Farynach  zorganizowane zostały „Ferie z Biblioteką”we współpracy ze  Stowarzyszeniem „Nasze Jutro”w Farynach i Klubem Seniora „Młodzi Inaczej”. Zajęcia przewidziane  były dla dzieci w wieku 4-14 lat z Faryn i okolic(wsi Wysoki Grąd, Borki Rozowskie, Kokoszka). Jak co roku chętnych było dużo, przez 10 dni, około 3 godziny dziennie od 8 do 14 uczestników w różnym wieku, /z dziećmi do lat siedmiu uczestniczyły mamy/.
  Na okres dwóch tygodni  /od 25.01.2016r – 05.02.2016r./zaplanowano wiele ciekawych zajęć, min:
edukacyjne gry planszowe,
głośne czytanie dzieciom przez dorosłych
zajęcia literacko-plastyczne /konkurs plastyczny „Zima w  Farynach”,zimowe łamigłówki/
warsztaty decoupage'u prowadzone przez Panią Paulinę Adamską/pracownik Nadleśnictwa/
warsztaty kaletnicze prowadzone przez Pana  Adama Gełdon/pracownik Nadleśnictwa/
spotkanie z Panami Leśniczymi /dokarmianie zwierząt/, ognisko,zabawy w terenie

             Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Spychowo ich pracownicy: Paulina Adamska przeprowadziła warsztaty  decoupage'u oraz Adam Gełdon warsztaty kaletnicze. Nawet najmłodsi uczestnicy bardzo chętnie upiększali drewniane serduszka i zakładki do książek, poznając nową technikę – papieroplastykę  oraz wykonywali breloczki i branzoletki ze skóry. Podczas zajęć uczestnicy poznali proste i tanie a jednocześnie efektowne techniki, polegające na   wykonywaniu ozdób.
  Uczestnicy zabrali do domu wykonane przez siebie prace dzięki czemu długo będą pamiętać to, czego nauczyli się podczas warsztatów i może zmienią swoje codzienne przyzwyczajenia na bardziej sprzyjające środowisku.
   Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne i teatralne, które były okazją do propagowania idei i postawy ekologicznej, przyczyniły się także do pogłębienia wiedzy, rozwijania wyobraźni, inwencji i kreatywności oraz zdolności manualnych.Dzieci słuchając teksty czytane przez dorosłych z wielkim zaangażowaniem przenosiły ich treść  na papier za pomocą pędzla i kredki.
Nie zabrakło również tradycyjnych pączków w „tłusty czwartek”, które przygotowały seniorki oraz mamy.
 Zimowy wypoczynek zakończyliśmy 5.02.2015 r ogniskiem integracyjnym /pieczenie kiełbasek / zorganizowanym przez pracowników Nadleśnictwa Spychowo.

                                                                                           
 

     
    
   Organizując półkolonie w czasie ferii kierowaliśmy się  troską o nasze dzieci oraz młodzież, chcąc umożliwić im spędzenie okresu ferii zimowych w sposób atrakcyjny, a  zarazem bezpieczny i pożyteczny, przede wszystkim dla nich samych, ale także dla pozostałych mieszkańców społeczności, w której żyją, a także naszych „braci mniejszych”, czyli zwierząt zarówno domowych, jak i leśnych. Realizacji naszego programu stawiamy przede wszystkim cele edukacyjne: chcemy stworzyć dzieciom i młodzieży okazje do odkrywania nowych wartości, pobudzić do rozwoju, rozszerzyć zainteresowania, zwiększyć wrażliwość na potrzeby innych, pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne oraz umożliwić zdobywanie nowych doświadczeń.

 

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.