Tegoroczne ferie zorganizowało Stowarzyszenie Nasze Jutro w Farynach we współpracy z GBP w Rozogach filia w Farynach dzięki dofinansowaniu przez Gminę Rozogi oraz WFOŚiGW w Olsztynie. Ferie pod hasłem „Recyklingowe kreacje” - to warsztaty ekologiczne, podczas których uczestnicy poznawali proste i tanie a jednocześnie efektowne techniki, polegające na wykonywaniu ozdób i dekoracji przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych materiałów – plastikowych butelek, makulatury czy ścinków tkanin.

W ciągu dziesięciu dni zajęć dzieci wykonywały zabawki i ozdoby ucząc się wykorzystania surowców wtórnych.

28 stycznia dzieci wzięły udział w zajęciach ekologiczno - sportowych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Spychowo.

Podczas zajęć w bibliotece wyszukiwały w internecie pomysły na kreatywny recykling by następnie niektóre z nich wykorzystać.

Nie zabrakło wypraw do lasu, gier i zabaw na śniegu a także zabaw sportowych, świetlicowych i zabaw przy muzyce.

4 lutego wybraliśmy się do Rozóg - uczestniczyliśmy w spotkaniu z Wójtem Gminy Rozogi Zbigniewem Kudrzyckim, panią Teresą Gołyńską oraz panem Wiesławem Kobusem.

5 lutego wybraliśmy się na kulig organizowany przez Nadleśnictwo Spychowo – przejechaliśmy na saneczkach ponad dziesięć kilometrów drogą leśną, by zakończyć wyprawę ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Ferie zakończyliśmy 6 lutego przedstawieniem ekologicznym oraz przygotowaniem wystawy prac i wystawy fotograficznej w GBP w Rozogach filia w Farynach.

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.