Głównym celem tegorocznego projektu „Pożyteczne ferie” było odszukanie osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w naszej miejscowości, a których działalność nie jest powszechnie znana mieszkańcom.  Wspólnie zdecydowaliśmy, iż taką osobą  może być P. Maria Jędrzejczyk. Jej pasją jest haft – wykonuje ona m.in. tradycyjne wzory kurpiowskie ozdabiając stroje ludowe.
Równie ważnymi zadaniami było umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia ferii w swojej społeczności w sposób atrakcyjny i pożyteczny dla siebie i innych – zorganizowane zajęcia wypoczynkowe (gry i zabawy sportowe, zajęcia artystyczne),organizacja pomocy starszym mieszkańcom.  Projekt przewidziany był dla 15 dzieci w wieku 8 – 14 lat z Faryn oraz okolicznych miejscowości, jednak w zajęciach świetlicowych brało udział ok.20 osób.
      Przez 9 dni zajęcia były prowadzone w świetlicy wiejskiej, w miejscu zamieszkania. Uczestnicy brali udział w grach i zabawach sportowych oraz zajęciach artystycznych natomiast podczas spacerów po miejscowości obserwowali warunki życia zwierząt domowych.
    Dzieci spotkały się z Panią Marią Jędrzejczyk, która przedstawiła różne techniki haftowania, a następnie czuwała nad pracą dzieci samodzielnie wyszywających haftem krzyżykowym zakładki do książek.
    Uczestnicy zdobywali bądź poszerzali wiedzę na temat zalet zdrowego odżywiania się, wyszukiwali przepisy na zdrowe potrawy, sporządzili menu i przygotowali poczęstunek z artykułów zakupionych w miejscowym sklepie. Potrawami poczęstowano gości przybyłych na spotkanie z Panią Jędrzejczyk, która zaprezentowała wiele ozdobionych haftem wyrobów.
    31 stycznia zorganizowano wycieczkę autokarową do Nidzicy i Działdowa. Dzieci zwiedziły zamek w Nidzicy, wzięły udział w warsztatach artystycznych w wiosce garncarskiej oraz miały okazję do zabawy na odkrytym lodowisku w Działdowie.
 Na zakończenie zorganizowano zawody sportowe dla dzieci. Nagrodzono zwycięzców konkursów plastycznych i sportowych.

 

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.