Podczas ferii 2012 w realizację projektu "Moja miejscowość w internecie" zaangażowane było Sołectwo Faryny, Biblioteka Publiczna w Farynach oraz Klub Seniora „Młodzi Inaczej” w Farynach. Projekt przewidziany był dla 10 dzieci w wieku 10 – 14 lat z Sołectwa Faryny oraz okolicznych miejscowości. W zajęciach, które trwały 10 dni,  brało udział przeciętnie 23 uczestników w wieku 5 – 16 lat. Każdego dnia uczestnicy mieli okazję do wspólnej zabawy: gier sportowych, zajęć plastycznych, muzycznych lub literackich. Starsi uczestnicy przygotowywali także informacje dotyczące Faryn, które chcieli umieścić w „Atlasie Wsi Polskich”.
    Podczas spotkań dzieci bardzo chętnie zajmowały się twórczością plastyczną - m.in. wykonały maski karnawałowe oraz witraże okienne, malowały ilustracje do układanych przez siebie bajek – uczestnicząc czynnie w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
    Panie z Klubu Seniora przypomniały i utrwaliły dzieciom zwijanie kwiatów z bibuły, nauczyły je robić papierowe koszyczki.
    Nowych zabaw oraz współpracy w grupie uczyły się na jednym ze spotkań – dzięki zabawom z chustą KLANZY prowadzonym przez panią psycholog Kamillę Kucharską.
    Mimo niesprzyjającej pogody i silnego mrozu kilkakrotnie zorganizowano zabawy i gry na śniegu.
31 stycznia 2012r odbyła się wycieczka do Ostrołęki. Uczestnicy mieli okazję poznać miasto, park wodny oraz obejrzeć film „Muppety”w kinie Jantar.
Dużą atrakcją był bal karnawałowy – zabawa przy muzyce, konkurs tańca indywidualnego i zespołowego oraz konkurs na najciekawszą maskę karnawałową (wykonaną własnoręcznie).
Ostatniego dnia ferii przygotowano wystawę prac w Bibliotece Publicznej w Farynach a także umieszczano na stronie www.atlaswsi.pl najciekawsze zdjęcia i informacje dotyczące Faryn w zakładkach: atrakcje i galeria.
  Ferie zakończono podziękowaniem dla sponsorów: Fundacji Wspomagania Wsi, Nadleśnictwu Spychowo, P. Wiesławowi Tańskiemu, P. Zbigniewowi Nowak oraz wręczeniem uczestnikom pamiątkowych dyplomów, kalendarzy okolicznościowych i nagród ufundowanych przez Klub Seniora. Uczestnicy wyrażali żal, że ferie już się kończą, dzieląc się wrażeniami na ostatnim wspólnym spotkaniu z nadzieją, iż spotkają się  na podobnych zajęciach podczas najbliższych wakacji.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.