Informacje          Aktualności            Historia

 

Walentynkowe warsztaty

Ferie z Biblioteką 2019 - ognisko

Ferie z Biblioteką - 2019

Ferie w bibliotece


Aktualności 2018


"Podróże małe i duże"

"Dzień Jagódki"

 Dzień Dziecka

 Bieg Dla Ziemi

 Warsztaty Wielkanocne

 Okno na Świat - Moda 2018

 Spotkanie z leśniczym

 Ferie w bibliotece - drugi tydzień

 Ferie w bibliotece


Aktualności 2017


 Ogłoszenie

 My się nudy nie boimy - wakacje w bibliotece

 Dzień Jagódki

 Wakacje 2017

 Dzień Dziecka

 Serce dla Mamy

 Zaproszenie Na Dzień Dziecka

 Nasz udział w projekcie "Cudowna podróż"

 Nasz udział w projekcie "Okno na świat - Zajączek"

 Warsztaty zdobienia pisanek Wielkanocnych

 Ferie 2017 - drugi tydzień zajęć

 Ferie 2017 -zakończenie warsztatów i efekty naszej pracy

 Ferie - Ognisko

 Ferie- Warsztaty w bibliotece

 Ferie - wycieczka

 Dzień Babci

 Ferie 2017


Aktualności 2016


Warsztaty Tworzenia ozdób bożonarodzeniowych

Wesołe Smyki

Wakacje z Biblioteką

Dzień Dziecka

Najwspanialsza podróż

Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły

Ferie z biblioteką

 

 


 Aktualności 2015


"Wesołe Smyki"

Wycieczka do Szczytna i Kamionki

Warsztaty Pierwszej Pomocy

Rajd Pieszy

Dzień Dziecka

Palma Wielkanocna 2015

Ferie 2015r.

 


Aktualności 2014


Zajęcia plastyczne

Święto Pieczonego Ziemniaka

Wycieczka do Pisza

Wakacje

Dzień Dziecka

Ferie

 


 Aktualności 2013


Święto Pieczonego Ziemniaka

Wakacje

Palma Wielkanocna

Ferie

 

 


Aktualności 2012


Święto Pieczonego Ziemniaka

Wakacje

Dzień Dziecka

Ferie


kartka wielkanocna 2019 

 

   

 godzinyWielkanoc01

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.