Informacje          Aktualności            Historia

 

Spotkania wigilijne

Okno na świat - świąteczne spotkania

Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki

"Kurpie Zielone w literaturze"

Biblioteka wita

Dyskusyjny Klub Książki

Ogólnopolski dzień głośnego czytania

Kształcenie i reakcja

"Okno na świat" - Podróże małe i duże

Czerwcowe spotkanie DKK

"Cała polska czyta dzieciom"

Biblioteka nocą

Dyskusyjny Klub Książki

Wycieczka kl. V

Kurpie Zielone

Wycieczka

Spotkanie autorskie

Warmia i Mazury w literaturze

DKK

Waleria Żarnoch - uroczystość z okazji XXX rocznicy śmierci

Edukacja poprzez grę w szachy

Warsztaty regionalne

DKK

Okno na Świat-Moda 2018

Zima z książką

Walentynkowy Wieczór Filmowy

DKK

Dzień Bezpiecznego Internetu

Tłusty czwartek

Dyskusyjny Klub Książki


2018


Spotkanie opłatkowe

Okno na Świat - Dzisiaj w Betlejem

Dyskusyjny Klub Książki

Planeta 11

Konkurs Poetycki

DKK

Warsztaty regionalne

Kurpie Zielone w literaturze

Spotkanie DKK

Dzień chłopaka

Lekcja biblioteczna- Poznajemy kulturę ludową

Spotkanie DKK

Warsztaty regionalne

Kółko graniaste

DKK

Biblioteka nocą

Cała Polska czyta dzieciom 

Spotkanie autorskie DKK

Warsztaty regionalne

DKK

Kurpie zielone

Spotkanie DKK

Kółko Graniaste

DKK

Mini-sport w bibliotece

Edukacja poprzez grę w szachy

Warsztaty Regionalne

Dzień Kobiet

Spotkanie DKK

Spotkanie z książką

Dzień Bezpiecznego Internetu

Spotkanie z rodzicami

Wspomnienia z seniorami

Spotkanie DKK

Spotkanie noworoczne 


2017


Warsztaty Regionalne

Spotkanie  DKK

Lekcja biblioteczna

Lekcja biblioteczna

Kółko Graniaste

Spotkanie DKK

Projekt owocowy raj

Warsztaty Regionalny

Ogólnopolskie Głośne Czytanie

Wrześniowe spotkanie DKK

Koniec wakacji

Cała Polska czyta dzieciom

Warsztaty regionalne

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

DKK

 Wesołe szachy dla każdego

Warsztaty regionalne

Lekcja biblioteczna

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki

Kółko graniaste

Dzień Kobiet

 DKK

Dzień bezpiecznego Internetu

Spotkanie z  książką

Warsztaty Regionalne


 2016


Wesołe Szachy III

Kurpie Zielone

Zajęcia plastyczne

Zajęcia szachowe

Dyskusjne Kluby Książki na Warmii i Mazurach

Kółko graniaste cz. 3

Dzień Dziecka połączony z Dniem Strażaka oraz akcją "Cała Polska czyta dzieciom"

Dzień książki Dniem Regionalnym

Kółko Graniaste

Dzień Matki oraz uroczyste pasowanie na Czytelnika Biblioteki

Tydzień Bibliotek 8-15 Maja 2015r.

Zajęcia biblioteczne

Konkurs na Palmę Wielkanocną

Dzień bezpiecznego internetu

Zimowy Nordic Walking 2015

Ferie zimowe 2015 - Lekcja Regionalna

Plan zajęć organizowanych podczas trwania ferii zimowych 2015

Lekcja regionalna dla ucz. kl VI

W spółpraca w ramach projektu "Zakup nowości do bibliotek"

Akcja "Wielokulturowość - Jestem na tak!"

Pasowanie ucznia klasy I na czytelnika Biblioteki

Kurs komputerowy

Akcja: Cała Polska czyta dzieciom

Klub miłośników Nordic Walking

Rajdy rowerowe

 

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.