FESTIWAL FOLKLORU  

            

GMINNY OŚRODEK KULTURY
oraz

        GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

                            w Rozogach

zapraszają do udziału w Festiwalu

TERMIN I MIEJSCE:


20 lipca 2014r - amfiteatr przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach - Plac Jana Pawła II 1

CELE PRZEGLĄDU:

         -  pezentacja i popularyzacja najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej z dziedziny folkloru muzycznego  i śpiewaczego

        -  ocalenie od zapomnienia i kontynuacja tradycji kulturowych

     -  konfrontacja i promocja artystyczna zespołów folklorystycznych

     - kultywowanie kultury ludowej , pieśni i tańców

     - uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca

     - promocja twórczości taneczno-wokalnej

KATEGORIE UCZESNIKÓW:

O zakwalifikowaniu do poszczególnej kategorii decyduje wiek najstarszego z uczestników:

Grupy śpiewacze / bez akompaniamentu/ od 4 do 10 osób w grupie:

- dorośli od 22  do 60 lat

- seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni ludowe z danego regionu ( max 2 zwrotki)      

Soliści  śpiewacy / bez akompaniamentu/ w kategoriach:

- dorośli od 22  do 60 lat

- seniorzy powyżej 60

Prezentują dwie pieśni ludowe z danego regionu ( max 2 zwrotki)      

Kapele ludowe  

w składzie tradycyjnym - ( harmonia pedałowa, skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie z danego regionu /mogą być tańce, pieśni/.

Zespoły  taneczne w kategoriach:

- dorośli od 22  do 60

- seniorzy powyżej 60

Zespół prezentuje cztery tańce danego regionu.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii ! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

Ocena:

Komisja oceniać będzie :

     -  dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność ( nowe, nieznane piosenki)

     -  opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny,

     -  kompletność stroju ludowego,

     -  walory językowo – gwarowe (autentyczność).

     -  folklorystyczny autentyzm melodyczny, słowny (cechy gwarowe śpiewu) i instrumentalny (tradycyjne instrumenty ludowe) prezentowanych utworów,

Nagrody:

     -  przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy.                                                                                                                          

Sprawy organizacyjne

Zespoły zgłaszają instytucje patronujące.

Koszty przejazdu i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.

Organizator konkursu zapewnia uczestnikom ciepły posiłek oraz napoje.

Kolejność prezentacji ustala Organizator.

           Nie spełnienie warunków festiwalu eliminuje uczestników z konkursu.

           Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

           Postanowienia Jury są ostateczne.

 Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres :

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach

Plac Jana Pawła II 1 , 12-114 Rozogi w terminie do 9 lipca 2014r. do godziny 15:00

lub na pocztę elektroniczną (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może wziąć udział poza konkursem !

Program
Niedziela 20.07.2014

13:30 – 14:00 - Rejestracja uczestników i rozpoczęcie "Festiwalu folkloru”
14:00 - 17:00 - Przesłuchania konkursowe.

17:00-18:00 – W oczekiwaniu na wyniki Jury zespoły i kapele biorące udział w festiwalu mogą zaprezentować się z dowolnym programem.

Około 19:00 - Uroczyste wręczenie nagród laureatom festiwalu

19:30 Koncert laureatów

W trakcie imprezy odbędą się pokazy rzemiosła i warsztaty rękodzielnicze.

Informacji na temat festiwalu udziela Justyna Drężek pod nr tel. 89 72 26 048

W załączniku karta zgłoszeniowa.

Impreza finansowana przez Wójta Gminy Rozogi, GOK , Starostwo Powiatowe w Szczytnie,

LGD „ Brama Mazurskiej Krainy”.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

211639
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
167
235
839
6961
6755
211639

Your IP: 54.210.61.41
2019-02-21 12:57