7 listopada w GBP w Rozogach odbyły się eliminacje gminne do XXXV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży poezją i prozą z regionu Kurpiowszczyzny, ukazującej przebogate tradycje ludowe i historyczne, ludzi i pejzaż oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i wypowiedzi artystycznej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas: V-VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum z terenu Gminy Rozogi.
Do eliminacji przystąpiło 16 uczestników, spośród których Komisja wybrała czworo finalistów, którzy będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach międzygminnych w Lelisie.

Zostali nimi:
Aleksandra Deptuła – kl. V SP w Rozogach
Kornelia Przybyłowska – kl. VII SP w Rozogach
Weronika Dziczek - kl. VII Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach
Wiktoria Wojtczak – kl. VIII Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach

Laureatom serdecznie gratulujemy zwycięstwa. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, opiekunom zaś za przygotowanie uczniów.
Wielkie podziękowania składamy również na ręce sponsorów naszego konkursu, t.j. - Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu Oddział w Rozogach oraz przedsiębiorcy Panu Wiesławowi Tańskiemu. Dzięki dofinansowaniu konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody oraz skorzystali ze słodkiego poczęstunku.


kartka wielkanocna 2019 

 

   

 godzinyWielkanoc01

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

226500
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
146
216
1053
6798
6126
226500

Your IP: 18.232.147.215
2019-04-25 16:42