REGULAMIN

RAJDU ROWEROWEGO

,,Odjazdowy Bibliotekarz’’

 

Organizatorem rajdu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach.

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na to, czy są użytkownikami Biblioteki. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłączenie pod opieką rodzica lub opiekuna.

Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność.

Każdy uczestnik przed startem ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekarozogi.pl oraz w siedzibie organizatora pod adresem: Rozogi ul. Plac Jana Pawła II 1.

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisach przeciw pożarowych na terenach leśnych i innych.

Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.

Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez organizatora kierownik grupy, który dyktuje tempo jazdy i nie można go wyprzedzać.

Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

Uczestnik, startując w rajdzie, wyraża zgodę na publikację wizerunku w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

211650
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
178
235
850
6972
6755
211650

Your IP: 54.210.61.41
2019-02-21 12:58