Dnia 16.05.2018r. odbył się XXXI Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze”. W konkursie wzięło udział 19 uczestników z czterech gmin powiatu szczycieńskiego: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi oraz miasta Szczytno i Gminy Myszyniec z sąsiedniego powiatu.
Po wysłuchaniu utworów komisja w składzie: Joanna Cieślińska, Helena Dąbkowska oraz Mieczysław Romanik dokonała oceny recytacji i przyznała następujące miejsca:

W kategorii PROZA jury przyznała niezależną nagrodę dla Maji Krajewskiej (Gmina Dźwierzuty)
W kategorii POEZJA jury przyznała 3 miejsca ex equo:
I miejsce – Aleksandra Sztymelska (Miasto Szczytno)
I miejsce – Julia Zalewska (Gmina Jedwabno)
II miejsce- Michalina Orzoł (Miasto Szczytno)
II – Sandra Mierzejewska (Gmina Rozogi)
III- Oliwia Wołosz (Gmina Rozogi)
III-Szymon Jan Tyc (Gmina Myszyniec)

Wszyscy recytatorzy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Powiat Szczycieński , Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
GBP w Rozogach serdecznie dziękuje uczestnikom i zaproszonym gościom  za przybycie, a sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

211706
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
234
235
906
7028
6755
211706

Your IP: 54.210.61.41
2019-02-21 13:04