Dnia 21 marca 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach mieliśmy przyjemność gościć pisarkę i dziennikarkę – Panią Monikę Sawicką, autorkę książek dla dzieci oraz dla dorosłych. Pani Monika przeprowadziła cztery spotkania dla różnych grup wiekowych.
Pierwszą grupę, liczącą 55 osób, stanowili uczniowie z klas II-III Szkoły Podstawowej. Autorka opowiedziała dzieciom na czym polega praca pisarki, jak powstają książki i co jest ich inspiracją. Spotkanie było lekcją przyjaźni, odpowiedzialności za drugą istotę, nauką o tym, jak i dlaczego należy opiekować się młodszym rodzeństwem, zwierzętami.
Następną grupą były przedszkolaki i uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, łącznie 43 osoby. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy, m.in.: na czym polega praca pisarki, gdzie mieszkają pomysły, co to jest wyobraźnia oraz co ma wspólnego lepienie bałwana z pisaniem książki. Czytała dzieciom fragmenty swoich książek o piesku Kajtusiu, a następnie przeprowadziła część edukacyjną - zadawała pytania sprawdzające słuchanie ze zrozumieniem. Na zakończenie spotkań z najmłodszymi uczestnikami, pisarka ogłosiła konkurs plastyczny związany z Kajtusiem - głównym bohaterem prezentowanych książeczek.

Kolejną grupą byli gimnazjaliści. Liczyła ona 34 uczniów. Pisarka przeprowadziła warsztat historyczno-literacko-plastyczny, którego celem było budowanie u młodzieży świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek ziemi zwany „Ojczyzną”. Kolejnym zadaniem było przypomnienie symboli narodowych, historii Polski z okresu zaborów, życiorysu Józefa Piłsudskiego oraz wyrażenie zdobytej wiedzy za pomocą działalności artystycznej: plastycznej i literackiej.
W ostatnim spotkaniu uczestniczyła dwunastoosobowa grupa uczniów miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Tematem przewodnim spotkania były problemy poruszane w książkach Autorki- niezwykle trudne, aktualne i bliskie młodzieży. Autorka bardzo optymistycznie opowiadała o tym, jak radzić sobie z problemami. Pisarka od pierwszej chwili nawiązała niezwykły kontakt z młodzieżą.

Na zakończenie każdego spotkania uczestnicy mieli możliwość nabycia książek z dedykacją od autorki oraz wykonania wspólnego zdjęcia.

Pani Monika Sawicka swoim optymizmem i wspaniałym uśmiechem, zrobiła na wszystkich bardzo dobre wrażenie. Jest to osoba bardzo emocjonalna i przede wszystkim otwarta na ludzi. Spotkanie z tak wyjątkową osobą pozostanie nam na długo w pamięci.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

211654
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
182
235
854
6976
6755
211654

Your IP: 54.210.61.41
2019-02-21 12:59