2 września 2017r.


2 września, w sobotnie przedpołudnie Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach na
kilka godzin zamieniła się w izbę weselną. Stało się tak, w związku z ogólnopolską akcją
NARODOWE CZYTANIE, do której Biblioteka przystąpiła już po raz trzeci. Głównym
celem spotkania było czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Na
„uroczystości weselne” przybyło ponad 40 znakomitych gości, m.in.: Wójt Gminy Rozogi,
Sekretarz Gminy, radna powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi oraz
członkowie Stowarzyszeń „Kurpiowskie Pogranicze” i „Nasze Jutro”, członkowie
zespołów ludowych „Klonowskie Kurpsianki” i „Dąbrozionki”, pracownicy i podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach, nauczyciele, młodzież szkolna,
bibliotekarki, zaproszeni goście oraz lokalna społeczność.
Wszyscy goście zasiedli przy pięknie udekorowanym i zastawionym weselnym
jadłem stole. Czytanie dramatu poprzedziła scenka pt. „Wypyty” przygotowana przez
Stowarzyszenie „Kurpiowskie Pogranicze”. Następnie zaproszeni goście przeczytali, z
podziałem na role, pierwszy akt dramatu. Pomiędzy poszczególnymi scenami śpiewano
pieśni weselne i biesiadne oraz kosztowano przygotowanych smakołyków. Osoby, które
miały ze sobą własne egzemplarze książki otrzymały w nich okolicznościową pieczęć.
Spotkanie to było okazją do promowania czytelnictwa, kultury ludowej oraz
wspólnej integracji. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali w przygotowaniach i
aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Na kolejne Narodowe Czytanie zapraszamy
już za rok w pierwszą sobotę września.


kartka wielkanocna 2019 

 

   

 godzinyWielkanoc01

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

226504
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
150
216
1057
6802
6126
226504

Your IP: 18.232.147.215
2019-04-25 16:42