W dniu 11 lipca 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach odbyło się drugie spotkanie partnerskie. Zaproszeni goście reprezentowali naszą Gminę z bardzo różnych środowisk, m.in.: Monika Hausman-Pniewska – animatorka w Programie PRB, Urząd Gminy, sołtysi, Stowarzyszenie „Nasze Jutro”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic, Stowarzyszenie Centrum Współpracy Transgranicznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rozogach, radni, czasopismo „Nasz Mazur” , Zespół „Klonowskie Kurpianki”, bibliotekarze (ogółem 19 osób).
W programie:
1.    Przywitanie uczestników.


2.    Krótka autoprezentacja uczestników.
3.    Przedstawienie obszarów działania zawartych w Planie Rozwoju Biblioteki w Rozogach.
4.    Programy dotacyjne, w których biblioteka może wziąć udział.
5.    Dyskusja na temat wspólnych działań.
6.    Podsumowanie spotkania.
Podczas spotkania padło kilka propozycji, m.in.:
•    współpraca regionalna z przynajmniej trzech miejscowości o różnej kulturze (Kurpie, Warmiacy i Mazurzy, można wykorzystać również Obwód Kaliningradzki), których celem byłoby wzajemne poznawanie swoich tradycji (Stowarzyszenie Centrum Informacji i Współpracy Transgranicznej),
•    tworzenie legend o swojej miejscowości w gwarze kurpiowskiej, mazurskiej i warmińskiej, na podstawie tych legend opracować choreografię i scenografię następnie przygotować teatrzyk (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rozogach – ma swojego instruktora warsztatów teatralnych, którego może pomóc przygotować spektakl),
•    założyć młodzieżowe grupy samorozwojowe z których ma wyjść grupa, która przejmie inicjatywę w środowisku lokalnym w wieku 16 -19 latNiepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rozogach) ,
•    stworzyć Spółdzielnię Socjalną, która pomogłaby bezrobotnej młodzież uzyskać niewielki dochód, przy tym wykorzystać regionalizm  (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rozogach),
•    rowerowy rajd po gminie,
•    wzajemna promocja między partnerami biblioteki,
Następne spotkanie ustalono na 22 lipca 2012r.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

211647
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
175
235
847
6969
6755
211647

Your IP: 54.210.61.41
2019-02-21 12:58