W dniu 25 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie.

Zaproszeni goście reprezentowali naszą Gminę z bardzo różnych środowisk, m.in.: Urząd Gminy, sołtysi, Stowarzyszenie „Nasze Jutro”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic, Stowarzyszenie Centrum Współpracy Transgraniczenj, Zajazd „Tusinek” w Rozogach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny, radni, Izby Rolnicze – Gospodarstwo Agroturystyczne, czasopismo „Nasz Mazur”, Ochotnicza Straż Pożarna, GS „SCh”, Monika Hausman-Pniewska – animatorka w Programie PRB, bibliotekarze (ogółem 26 osób).Celem spotkania było utworzenie partnerstwa na rzecz działań międzypokoleniowych dla Gminy Rozogi. Wśród zaproszonych gości wywiązała się dyskusja, padło kilka deklaracji przystąpienia do partnerstwa i pomysłów , które można by zrealizować razem.

W programie:
1.    Przywitanie uczestników – prezentacja na temat II Rundy PRB – E. Kasznia.
2.    Przedstawienie idei partnerstwa – Monika Hausman - Pniewska animatorka w Programie PRB.
3.    Wyniki badań problemów i potrzeb społeczności lokalnej gminy  Rozogi przeprowadzonych przez bibliotekę w Rozogach wraz z filiami – D. Mrówka.
4.    Dyskusja na temat wspólnych działań.
5.    Podsumowanie spotkania.


25 maja w Bibliotece w Pobiedziskach. Pojawili się przedstawiciele gminy, banku, Stowarzyszenia Pobiedziszczanie Sobie, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich koło Bibkupice, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, animatorzy kultury, pisarze i historycy. Pobiedziska.
Dyrektor Biblioteki – Elżbieta Białek, przedstawiła zaproszonych gości i pokrótce określiła zasady uczestnictwa w programie PRB i nasze propozycje dla partnerów. Pani Magda Popłońska-Kowalska , animatorka CAL, przybliżyła idee partnerstwa. Wśród zaproszonych gości wywiązała się dyskusja, padło kilka deklaracji przystąpienia do partnerstwa i pomysłów , które można by zrealizować razem.

W dniach 6-7 wrzesnia 2010odbylosie pierwsze spotkanie partnerskie, które mialo miejsce na Litwie, w Trokach. W trakcie tego spotkania partnerzy mieli okazje poznac lepiej swoje instytucje, jak równiez siebie nawzajem oraz rozpoczacwspólprace nad projektem. Glównym celem tego spotkania byly rozmowy na temat celów oraz wyników projektu, które partnerzy zamierzajaosiagnac podczas prac nad projektem. Spotkanie posluzylorówniez jako okazja do podzialu zakresu obowiazków miedzy partnerami. Pierwsze spotkanie partnerskie bylo bardzo owocne zarówno pod wzgledem rozwoju prac nad projektem, jak i jego czesci kulturalnej.
Zarys programu spotkania:
1.    Otwarcie spotkania.
2.    Zapoznanie sie z programem spotkania oraz krótkie prezentacje kazdej z instytucji partnerskich.
3.    Gra zapoznawcza (uczenie siejezyków obcych).
4.    Zarzadzanie w Projektach Partnerskich GRUNDTVIG, zadania i obowiazki grupy partnerskiej.
5.    Cele oraz glówne zadania w projekcie.
6.    Glówne fazy oraz terminy projektu.
7.    Plan dzialania (przegladzadan i obowiazków) oraz zamierzone rezultaty projektu.
8.    Strategia upowszechniania projektu.
9.    Jakosc oraz ocena projektu.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

211722
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
250
235
922
7044
6755
211722

Your IP: 54.210.61.41
2019-02-21 13:06