GBP w Rozogach wspólnie  z Filią Biblioteczną w Klonie przystąpiła do programu Kulturalnie i Obywatelsko w Bibliotece , Ślady Przeszłości, ścieżki Graj w Dziedzictwo grę terenową „Ocalić od zapomnienia”. Gra była przeznaczona dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rozogach i Klonie, klas IV.
Celem tej gry było:
•    przybliżenie uczestnikom historii zabytkowej wsi Klon,
•    przekazanie podstawowych informacji dotyczących zabytków tej miejscowości,
•    zapoznanie uczestników z faktami i ciekawostkami dotyczącymi Klonu
W dniu 21 czerwca 2012r. 33 osobowa grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rozogachwraz z opiekunami wyruszyła wycieczką rowerową do miejscowości Klon oddalonej 7 km, na którą oczekiwali uczestnicy ( 11 osób z opiekunami) z Klonu. W bibliotece , po wpisaniu się na listę uczestników zapoznano ich z historią Klonu. Następnie wszystkich podzielono na 3 grupy, którym przydzielono po 3 zadania. Każda grupa szła innym szlakiem oraz  otrzymała mapę miejscowości z zaznaczonymi zabytkami, które musieli odnaleźć i wykonać znalezione w tych miejscach dodatkowe zadania.
Szlaki były tak wyznaczone, aby grupy po wykonaniu zadań spotkały się znowu w bibliotece.
Nagrodą dla wszystkich uczestników było zwiedzanie wieży widokowej,z której podziwiano panoramę okolicy  oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Dla utrwalenia zdobytych wiadomości uczniowie sporządziły mapę myślową.  Pomimo niezbyt dobrych warunków pogodowych dzieci bawiły się świetnie i chciałyby znowu pojechać na taką wycieczkę.
Rezultatem
Dzięki realizacji projektuzostał stworzony nowy wizerunek biblioteki oraz zwiększyła się oferta.Ponadto wszyscy zainteresowani są dalszymi podobnymi działaniami bibliotek.

Uczestnicy poznali historię miejscowości Klon, w której znajduje się najwięcej zabytków w naszej gminie, m.in.: chaty mazurskie, kościół ewangelicki  i katolicki, pomnik powstańców z I wojny światowej.


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

212313
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
266
213
1513
7635
6755
212313

Your IP: 34.203.28.212
2019-02-23 18:03