W Filii Bibliotecznej w Klonie zrealizowano projekt „Biblioteka – miejsce spotkań dla małego i dużego”w ramach operacji „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Realizacja projektu przyniosła następujące rezultaty: wzrost zainteresowania kulturą ludową i tradycją, promocję miejscowości, wzrost aktywności wśród mieszkańców wsi, kształtowanie umiejętności spędzenia czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze.                                 

Filia Biblioteczna w Klonie została wyposażona w następujące meble i urządzenia: telewizor, konsola Play Station 3 wraz z zestawem i grami w ilości 15szt., gry planszowe dla dzieci i dorosłych w ilości 15 szt., kanapa i mały stolik do gry na Play Station, 2 stoły i 12 krzeseł do grania w gry planszowe i dla użytkowników biblioteki. Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki poprawiło jej estetykę, przez co cała wieś stała  się atrakcyjniejszym miejscem codziennego życia, pracy i wypoczynku. Zagospodarowując teren wykonano: wymieniono ogrodzenie wokół biblioteki na drewniane, posadzono krzewy, zamontowano ławki w ilości 2 szt., huśtawkę  pojedynczą i zamontowano  urządzenie "siłownia na świeżym powietrzu".


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

211745
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
273
235
945
7067
6755
211745

Your IP: 54.210.61.41
2019-02-21 13:08