W dniu 20 maja 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach odbył się XXVIII konkurs recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze”- eliminacje międzygminne.
W konkursie wzięło udział 8 uczestników- młodzież gimnazjalna z powiatu szczycieńskiego, która recytowała dzieła współczesnych poetów m.in. I. Sikryckiego, T. Kubiaka i E. Kruka. Po wysłuchaniu wszystkich utworów komisja w składzie: Urszula Dyl- Nadolna, Monika Taradejna oraz Maria Zych dokonała oceny recytacji i przyznała następujące miejsca:
I.    Bartosz Sochalski- Gimnazjum w Rozogach
Piotr Lidacki – Gimnazjum w Jedwabnie
Tomasz Wielk- Gimnazjum w Rozogach o/  Dąbrowy
II.  Oliwia Kordek- Gimnazjum w Rozogach
II.  Kinga Kaczyńska- Gimnazjum w Rozogach
      Klara Szydlik –Gimnazjum w Rozogach

Wyróżnienie:
Zofia Chmielewska- Gimnazjum Sportowe – ZS Nr 3w Szczytnie
 Maciej Samsel- Gimnazjum  w Rozogach

Wszyscy recytatorzy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez sponsorów:Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu o/Rozogi, Nadleśnictwo Spychowo oraz Pana Wiesława Tańskiego –przedsiębiorcy z Rozóg.
GBP w Rozogach serdecznie dziękuje uczestnikom i zaproszonym gościom  za przybycie, a sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe.

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

211728
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
256
235
928
7050
6755
211728

Your IP: 54.210.61.41
2019-02-21 13:06